สร้างแผนการเงินที่เหมาะกับคุณ กับนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพ

MACG พร้อมจับมือไปกับคุณในทุกขั้นตอน ช่วยคุณทำเรื่องการเงินให้เป็นเรื่องง่าย วางแผนป้องกันความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ของชีวิต และต่อยอดทรัพย์สินของคุณ
ด้วยแผนการเงินที่รอบคอบ ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทุกด้านของชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Reviews

 • "รู้สึกมั่นใจในแผนการเงินเพื่ออนาคตของตัวเองมากขึ้นเยอะเลยค่ะ"
  คุณณัฐยา ส.
  Assistant Manager บจ. Shopee Pay
 • "หลังจากที่ได้รู้จักกับพี่มิตร ก็กล้าที่จะเปิดโลกการลงทุนในรูปแบบใหม่อย่างมั่นใจ"
  คุณณัฐญา ผ.
  ทันตแพทย์
 • "คุณมิตรดูแลดีมากๆค่ะ เป็นที่ปรึกษาคอยวางแผนที่เหมาะกับตัวเราค่ะ"
  พลอย ล.
  แพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 • "มิตรช่วยดูแลบริหารการเงินรอบด้าน ทำให้อุ่นใจว่าความมั่นคงนี้ส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่น"
  คุณพิมพ์ชนก อ.
  เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • "อบอุ่นใจและมั่นใจ ให้บริษัท MACG วางแผนและดูแลการเงินให้ค่ะ"
  คุณพรเพ็ญ ห.
  เจ้าของธุรกิจส่งออก
 • "ไว้วางใจให้ MACG ดูแลทั้งแผนประกันและแผนการเงิน อุ่นใจในระยะยาวแน่นอนค่ะ"
  คุณผดาพร ม.
  ผู้บริหารบริษัทมหาชน
ติดต่อเรา

ทุกก้าวการเงินอุ่นใจด้วยคุณวุฒิระดับสากล

วางแผนการเงินจากรากฐานสู่การต่อยอด

ให้บริการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม ทั้งการประกันและการลงทุน สำหรับลูกค้าบุคคลและองค์กร
ทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
พร้อมใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner License) ที่รับรองโดย ก.ล.ต. สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนทางการเงินและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณได้เหมาะสมในทุกจังหวะของชีวิตคุณ
ทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนประกันชีวิตและสุขภาพซึ่งได้คุณวุฒิในระดับ TOT (Top of the Table) และ MDRT (Million Dollar Round Table)
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของธุรกิจที่ให้บริการด้านการปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตในระดับสากล ช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์ขั้นกว่าจากการทำกรมธรรม์ทั่วไป เช่น การเคลมประกันที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และความเชี่ยวชาญในการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับคุณ เป็นต้น

It's not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.

Robert Kiyosaki

อนาคตทางการเงินที่คุณออกแบบได้เอง

สร้างอนาคตของคุณอย่างยั่งยืน สร้างแผนรับมือความเสี่ยงในทุกภาวะเศรษฐกิจ
ด้วยการวางแผนการเงินที่ยึดความต้องการของคุณเป็นศูนย์กลาง

วางแผนการเงินและป้องกันความเสี่ยงแบบองค์รวม

ดูแลคุณโดยคำนึงถึงทุกองค์ประกอบและเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับคุณอย่างจริงใจและมืออาชีพ

ครบ จบ อย่างมืออาชีพ ในที่เดียว

MACG มีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านสุขภาพและด้านธุรกิจที่สามารถให้การดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในเรื่องการเงิน

แผนการเงินที่เหมาะกับตัวคุณ

ช่วยคุณปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้ Flexible กับงบประมาณและไลฟ์สไตล์โดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมซัพพอร์ตคุณตลอดเวลา
แผนการเงินส่วนบุคคล
MACG พร้อมช่วยเหลือบุคคลทั่วไปในทุกด้านของการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องป้องกันความเสี่ยง วางแผนส่งต่อมรดก หรือการวางแผนต่อยอดทรัพย์สินที่มีอยู่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
การวางแผนการลงทุน
Investment Planning
การวางแผนประกันชีวิต
Life Insurance
การประกันสุขภาพ
Health Insurance
การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
Risk Management
การวางแผนทางภาษี
Tax Planning
การวางแผนภาษีมรดก
Estate Planning
การวางแผนการศึกษาบุตร
Education Planning
การวางแผนทางการเงิน
สำหรับวัยเกษียณ 
Retirement Planning
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
วางแผนการเงินสำหรับองค์กร
การลงทุนในระดับองค์กร
Corporate Investment
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กร
Provident Fund Management
การวางแผนเรื่องประกันชีวิตให้กับบุคคลสำคัญขององค์กร
Keyman Insurance
การวางแผนเรื่องการทำประกันภัยกลุ่มสำหรับบุคลากรขององค์กร
Group Insurance
วางแผนการเงินสำหรับองค์กร

วางแผนอนาคตอย่างถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของคุณ

ติดต่อเราวันนี้และเริ่มก้าวแรกสู่ความมั่นคงทางการเงินของคุณ
ติดต่อเรา

ประสบการณ์การวางแผนอย่างมืออาชีพ

ดูแลด้านการเงินและประกันอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ดูแลลูกค้ามามากมาย นี่คือส่วนหนึ่งของตัวอย่างการให้คำปรึกษาทางการเงินของเรา

CASE STUDY

ด้านการลงทุน
ลูกค้าท่านหนึ่ง อายุ 60 ปี มีเงินลงทุน 100 ล้านบาท ได้รับคำแนะนำการลงทุนจากสถาบันการเงินหลากหลายแห่งให้ซื้อกองทุนหลายๆกองจาก บลจ.ต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละช่วงเวลาคำแนะนำการลงทุนเหล่านี้มักมีความคล้ายกันและซ้ำซ้อนกันอยู่มาก หลังจากที่ทางบริษัท MACG มีโอกาสเข้าไปศึกษาพอร์ตการลงทุนของลูกค้าท่านนี้ พบว่าสินทรัพย์ที่ลูกค้าไปลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเป็นประเภทเดียวกันทั้งพอร์ต กล่าวคือ เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและประเทศเกิดใหม่แทบจะทั้งหมด

ทางเราจึงทำการปรับพอร์ตใหม่ให้ลูกค้า โดยเริ่มดูจากระดับผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องการ ดูความต้องการใช้เงินในช่วงเวลาระยะสั้น-กลาง-ยาว โดยในช่วงสั้นลูกค้าต้องการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจประมาณ 20 ล้านบาท เราจึงวางเงินก้อนนี้ไว้ในส่วนเงินฝากและกองทุนตลาดเงิน ในระยะกลาง ลูกค้ามีความต้องการทั้งพอร์ตรวม 6% เราจึงจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนหุ้นที่กระจายในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และหุ้นกู้ รวม 60 ล้านบาท ส่วนสุดท้ายที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว ลูกค้ามีความชื่นชอบอสังหาริมทรัพย์เป็นพิเศษ เราจึงจัดให้ลูกค้าได้ลงทุนในที่ดินตามโจทย์ของลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า MACG ทำการจัดสรรพอร์ตการลงทุนผ่านกระบวนการวางแผนที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่จัดพอร์ตตามแนวคิด Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการจัดสรรพอร์ตให้เหมาะสมกับ Lifestyle ความต้องการใช้เงิน ควบคู่กับการทำธุรกิจของลูกค้าท่านนี้ด้วย ด้วยกระบวนการเหล่านี้ MACG ได้จัดสรรเงินลงทุนเป็นหลายตะกร้า และแบ่งการลงทุนที่เหมาะสมทำให้สามารถตอบโจทย์ทางการเงินได้ในระยะยาวอีกด้วย
ด้านการประกัน
ลูกค้าท่านหนึ่ง อายุ 55 ปี มีบุตร 2 คน มีการซื้อประกันสะสมทรัพย์จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยชำระเบี้ยประกันปีละกว่า 7 ล้านบาท ได้ทุนประกันชีวิตราวๆ 50 ล้านบาท และได้ผลตอบแทนเฉลี่ยราวๆ 1.5% ต่อปี

เมื่อทางบริษัทมีโอกาสเข้าไปวางแผนให้กับท่านนี้พบว่าลูกค้าท่านนี้มีความเป็นห่วงถึงบุตร รวมไปถึงภาระภาษีมรดกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจึงแนะนำให้บริหารจัดการโดยใช้เงินก้อนเดียวกันนี้ไปวางแผนการประกันมรดก โดยได้ทุนชีวิตเพิ่มขึ้นถึงกว่า 3 เท่าเป็น 150 ล้านบาท ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

จากปัญหาที่เราพบ คือ คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าตัวเองมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่จะมีกี่คนที่จะเข้าใจว่าประกันของเรามีความคุ้มครองอย่างไร หรือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จากประสบการณ์ที่ทาง MACG มีโอกาสได้ดูแลและวางแผนประกันให้กับลูกค้า พบว่าประกันที่หลายๆท่านซื้อส่วนใหญ่จะเป็นประกันสะสมทรัพย์ และมีประกันสุขภาพบ้างบางส่วน หน้าที่ของ MACG คือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม นักวางแผนการเงินจะจัดการให้คุณได้การประกันที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่สุด ทั้งในแง่ของทุนชีวิตที่เพียงพอทำให้ครอบครัวมั่นคง ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมกับการรักษา และปิดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงได้อีกด้วย เรามั่นใจว่าด้วยกระบวนการและแนวคิดของเราจะทำให้ลูกค้าได้การประกันที่คุ้มค่ามากขึ้นด้วยมูลค่าเงินเท่าเดิม
ด้านการวางแผนแบบองค์รวม
คุณหมอท่านหนึ่งอายุ 30 ปี มีการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งประกันสะสมทรัพย์ ประกันบำนาญ และ RMF โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด

หลังจากที่ทาง MACG มีโอกาสได้เข้าพบและสอบถามความต้องการที่แท้จริงของคุณหมอท่านนี้พบว่า จริงๆแล้วคุณหมอมีความเป็นห่วงครอบครัวและอยากมีทุนประกันชีวิต 10 ล้านบาท อยากมีประกันสุขภาพติดไว้เพื่อให้มีสวัสดิการการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากจำเป็น และมีความต้องการเงิน ณ วันเกษียณตอนอายุ 60 ปีที่ 30 ล้านบาท

ด้วยเงินก้อนเดิมของคุณหมอท่านนี้ เราจึงได้จัดสรรใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ได้ในทุกมิติ โดยมีการวางแผนการประกันสุขภาพระยะยาวคู่กับทุนชีวิตด้วยยูนิตลิงค์ มีการปรับสัดส่วนเงินลงทุนเพื่อการเกษียณไปอยู่ใน SSF ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นแทนที่ของ RMF เพื่อประโยชน์เรื่องสภาพคล่อง ทำให้คุณหมอได้ประโยชน์ด้านภาษีเช่นเดิม แต่เกิดความมั่นคงทางการเงินในทุกมิติเพิ่มมากขึ้น

กล่าวโดยสรุป ในแต่ละปีลูกค้ามักจะมีการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลงทุน และมีการซื้อประกันบางส่วน แต่จะดีกว่าไหมที่ทุกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ มีความเชื่อมโยงและเกิดประโยชน์หลากหลายด้าน

ด้วยเงินก้อนเดียวกัน เราสามารถวางแผนเกษียณ วางแผนภาษี วางแผนการประกัน และแผนมรดกได้ คุณจึงสามารถมั่นใจและอุ่นใจได้เลยว่า ด้วยการวางแผนการเงินจาก MACG ไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิดอะไร ครอบครัวคุณก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ยิ่งไปกว่านั้นเรายังเตรียมการให้คุณมีเงินเก็บที่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายยามเกษียณ และทุกขั้นตอนเราจะพยายามวางแผนให้คุณเสียภาษีอย่างประหยัดแต่ถูกต้องให้มากที่สุดอีกด้วย
เกี่ยวกับ MACG

ขั้นตอนการทำงานที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ

1

Briefing
แนะนำบริษัทและภาพรวมการทำงาน

2

Gathering Information
รวบรวมข้อมูลและจัดลำดับเป้าหมาย

3

Solution & Design
เสนอแผนคำนวณตัวเลขเป้าหมายและกำหนดทางเลือก

4

Product Construction
เสนอสินค้าที่ตอบโจทย์กับเป้าหมาย

5

Maintenance & Risk Management
ติดตามแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง

ฟังเสียงจากผู้ใช้บริการของเรา

คุณกรชนก ติยะคุณ
แพทย์
แนะนำการวางแผนการเงินได้อย่างมืออาชีพ ดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือได้น่าประทับใจมากค่ะ
คุณผกามาศ แตงอุทัย
ทันตแพทย์
น้องมิตรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี ที่สามารถให้คำแนะนำได้ครบทุกมิติ ทั้งในแง่การปิดความเสี่ยง และในแง่ของการลงทุน การวางแผนการเงิน ทำให้มีโอกาสเห็นจุดบกพร่องการเงินในอดีต และกำหนดเป้าหมายและเส้นทางในอนาคต เหมือนมีการตีกรอบไว้ ทำให้ลดความกังวลไปได้เยอะเลยค่ะ
คุณพัทธนันท์ ภัทรศรีธนาวงษ์
คุณมิตร ให้ข้อมูลเรื่องการทำประกันได้ดี และตอบโจทย์มากๆค่ะ เวลาที่อยากทราบข้อมูลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ก็ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทุกครั้ง เลยทำให้รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ได้ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือปัญหาต่างๆ ^^
คุณณัฐยา สิริภัทรวณิช
Assistant Manager บจ. Shopee Pay
"ก่อนที่จะเจอทีมพี่มิตรก็วางแผนเอง เเต่พอได้รับคำปรึกษาจากพี่มิตร รู้สึกมั่นใจในแผนการเงินเพื่ออนาคตของตัวเองมากขึ้นเยอะเลยค่ะ"
คุณณัฐญา ผูกขวัญ
ทันตแพทย์
คุณณัฐญา ผูกขวัญหลังจากที่ได้รู้จักกับพี่มิตรผ่านเพื่อนสนิทก็กล้าที่จะเปิดโลกการลงทุนในรูปแบบใหม่อย่างมั่นใจ ขอบคุณที่ให้คำแนะนำหลายๆอย่างค่ะ
คุณฉัตรชัย อมรเลิศปรีชา
เจ้าของธุรกิจทันตกรรม
ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาเรื่องการวางแผนการเงิน ปวดหัวกับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสถาบันการเงินหลายแห่ง จนมาเจอพี่มิตร MACG ครับ พี่มิตรเริ่มจากถาม lifestyle ของเรา แล้วแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เข้าใจง่าย และยังเหมาะกับความเป็นเรามากที่สุด ตอนนี้มั่นใจมากเลยครับ ว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายเมื่อรู้จักพี่มิตร
คุณผดาพร มูลศาสตร์
ผู้บริหารบริษัทมหาชน
ไว้วางใจให้ MACG ดูแลทั้งแผนประกันและแผนการเงิน อุ่นใจในระยะยาวแน่นอนค่ะ
คุณพิมพ์ชนก อุ่นละม้าย
เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เหมือนแม่ๆทุกคน อนาคตลูกคือสิ่งสำคัญ มิตรช่วยดูแลบริหารการเงินรอบด้าน ทำให้อุ่นใจว่าความมั่นคงนี้ส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นแน่นอน
คุณพรเพ็ญ หาญธนะสุกิจ
เจ้าของธุรกิจส่งออก
อบอุ่นใจและมั่นใจ ให้บริษัท MACG วางแผนและดูแลการเงินให้ค่ะ
คุณพลอย ลักขณะวิสิฏฐ์
แพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
คุณมิตรดูแลดีมากๆค่ะ มีข่าวสารอะไรก็แจ้งตลอด อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คอยวางแผนประกันที่เหมาะกับตัวเราค่ะ

พาร์ทเนอร์ของเรา

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

บทความของเรา

รู้หรือไม่? ปัจจุบันมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่คุ้มครองแบบครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เป็นการใช้เงินก้อนเล็กเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ที่เราเตรียมไว้สำหรับเป้าหมายด้านอื่นๆในชีวิต และทำให้เราได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในวันที่เจ็บป่วยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ? ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล โดยจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ ประเภทความคุ้มครอง ? 1.ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม โดยมากจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในหมวดต่างๆ 2.ค่าชดเชยรายได้หรือชดเชยวันนอนรายวัน โดยจะจ่ายชดเชยตามจำนวนคืนที่นอน 3.กรณีพบโรคร้ายแรง หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง ตามรายการของโรคที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จะได้รับเงินชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันที่ได้ซื้อไว้ 4.อุบัติเหตุ เงินชดเชยเพิ่มเติมในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ เหตุผลที่ควรทำประกันสุขภาพ อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน เป็นหลักประกันให้กับชีวิต ช่วยลดภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เหมาะกับใคร ? ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/Freelance ผู้ประกอบการอิสระที่ไม่มีหลักประกัน เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาจำเป็นต้องควักเงินจ่ายเอง ผู้ที่วางแผนเพื่อการเกษียณ เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายเริ่มเสื่อมขึ้นตามวัย ทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมา ผู้ที่ต้องการความมั่นคงด้านสุขภาพ ปัจจุบันโรคภัย ไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการเจ็บป่วยนำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดูแลรักษา ผู้ที่ต้องการวางแผนให้ลูก เด็กมักเจ็บป่วยบ่อย และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเด็กมีจำนวนที่สูง #MACG#CFP#FinancialPlanning#taxplanning#Insurance#investment
อ่านต่อ

“สร้างวินัยในการลงทุนผ่านกลยุทธ์ DCA”…เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จใน ‘การวางแผนการเงิน’

Wealth EZ: ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหากพิจารณาถึงกระบวนการที่จะสร้างแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้นั้น หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือ “การลงทุน” ยิ่งไปกว่านั้นคำหนึ่งคำที่เชื่อว่านักลงทุนทั้งมือใหม่หรือมือเก๋า พอร์ตใหญ่เบิ้มหรือพอร์ตเริ่มต้น ควรให้ความสำคัญก็คือ “วินัย” ในการลงทุน บทความนี้ผู้เขียนจะลงรายละเอียดถึงเทคนิคการสร้างวินัยการลงทุนสำหรับกรณีนักลงทุนที่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ “จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสให้คำปรึกษาลูกค้าใน ‘การวางแผนการเงิน’ สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนต่อเนื่อง เช่น มนุษย์เงินเดือน ผู้บริหารองค์กร หรือเจ้าของกิจการที่มีกำไรสม่ำเสมอ สิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันของนักลงทุนกลุ่มนี้ คือ มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน ไม่มีเวลาในการเฝ้าศึกษาตลาด หลายท่านอาจจะกลัวความเสี่ยงมากเกินไป กล่าวคือ ช่วงตลาดขาลงก็ไม่กล้าลงทุนกลัวหุ้นลงต่อ ช่วงตลาดขาขึ้นก็กลัวซื้อของแพง มัวแต่จดๆ จ้องๆ จนไม่ได้เริ่มลงทุนเสียที ในทางกลับกันบางท่านกล้าได้กล้าเสียอยากลงทุนมาก แต่กลับหวั่นไหวกับราคาหุ้น พอราคาขาดทุนก็รีบขายหุ้นทิ้ง พอเวลาผ่านไปเห็นเพื่อนๆ ทำกำไรจากการลงทุนได้ก็กลับเข้ามาลงทุนใหม่ เข้าออกๆ จนไม่สามารถลงทุนอย่างต่อเนื่องได้ ปัญหาเหล่านี้ เราสามารถใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ชื่อว่า ‘DCA’ ช่วยตอบโจทย์นักลงทุนกลุ่มนี้ได้ครับ” “เทคนิคการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Averaging)” เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่จะลงทุนถัวเฉลี่ยเป็นงวดๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยความถี่ในการลงทุนอาจจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีในสินทรัพย์ที่เลือกไว้ โดยจะลงเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกครั้งโดยไม่สนใจว่าราคาสินทรัพย์จะเป็นเท่าใดในขณะนั้น ทำให้ในภาพรวมราคาสินทรัพย์ที่เราได้จะเป็นราคาที่ถัวเฉลี่ยกันไปตลอดทุกช่วงเวลาทั้งพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้เคล็ดลับความสำเร็จในการ […]
อ่านต่อ

ทำไมต้อง “Asset Allocation” ?

ปัจจุบัน หนึ่งใน “New Normal” ที่เกิดหลังการอุบัติขึ้นของการแพร่ระบาดCOVID-19 คือ จำนวนนักลงทุนรายใหม่ๆที่แห่เข้ามาเปิดบัญชีซื้อขายลงทุนเป็นจำนวนมากในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีซื้อขายหุ้น บัญชีซื้อขายกองทุนรวม อีกทั้งยังมีสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ๆ อย่างคริปโตเคอเรนซีที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยนักลงทุน ‘หน้าใหม่’หรือ ‘มือเก๋า’ จะมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ความถนัดหรือระดับความคาดหวังผลตอบแทนและการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล แต่ผู้เขียนอยากจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวคิดการลงทุนที่เชื่อว่าทุกท่านคุ้นหูกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ “Asset Allocation”
อ่านต่อ

วางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อเป้าหมายและอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคุณ

MACG พร้อมให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตทางการเงินของคุณ
ติดต่อเราตอนนี้
crossmenuchevron-down